Kam - Kas - Lietuvos Radijo Kaimo Kapela* - Lietuvos Radijo Kaimo Kapela (Vinyl)

Posted on by Akinogrel

9 Replies to “ Kam - Kas - Lietuvos Radijo Kaimo Kapela* - Lietuvos Radijo Kaimo Kapela (Vinyl) ”

  1. Grupė LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KAIMO KAPELA. Didžiausia legalios lietuviškos muzikos duomenų bazė.
  2. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „SALDUVA” Vadovas Algimantas Jonas BARTAŠIUS, tel „SALDUVA“ nuo m. visų Respublikinių dainų švenčių, Pasaulio lietuvių dainų švenčių ( m., m.), Pasaulio lietuvių dainų šventės „Mes“ ( m.), Lietuvos dainų šventės „Būties ratu“ ( m.), Lietuvos.
  3. LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KAIMO KAPELA - LIETUVOS RADIJO KAIMO KAPELA (10'') - POLKA (LIETUVOS RADIJO KAIMO KAPELA). Didžiausia legalios lietuviškos muzikos duomenų bazė.
  4. Taip prasideda radijo diktorių sekama istorija, kurioje atsiskleidžia ne tik pastarojo šimtmečio estradinės muzikos raida, bet ir įvykiai, nutikę lietuvių tautai nuo metų iki šių dienų. Radijo bangos tiesiog įtraukia kaimo žmones ir šie leidžiasi į kelionę laiku.
  5. Lietuvos radijo stotys Užsienio radijo stotys Pasaulio radijo stotys Gyvas radijas EUROVIZIJA Mano radijo stotys Muzikos naujienos iš viso pasaulio Muzikos naujienos Muzika kompiuteryje Naujienos > Muzika kompiuteryje. Kaip klausytis radijo internetu. Paskelbta:
  6. Ðá puslapá remia Spaudos, radijo ir televizijos rëmimo fondas Bendruomenës tik kûrësi, buvo pradþiø pradþia ir labai nelengva. Nelabai supratome, kas vyksta, kam to reikia, dai-rëmës patirties á uþsiená. metais ágyvendinamas projek-tas „Savivaldos, verslumo ir demokratijos stiprinimas Vil-kiautinio kaimo bendruome-nëje“.
  7. Lietuvos radijo tinklelyje rusų laida atsirado po karo. Iš pradžių ji buvo naudojama kaip sovietinės ideologijos ir propagandos įrankis, bet, laikui bėgant, redakcija pradėjo keistis: į ją ateidavo vis daugiau laisvai mąstančių žmonių, kurie kas savaitę vykdavo į komandiruotes po Lietuvą.
  8. Jurgėnų Kaimo Kapela dainos "Berželis" video klipas ir žodžiai: Kai aš namo sugrįžtu, Beržas prie kelio palinkęs, Lauke manęs jau seniai, Motulė daržely pravirkus, Priedk. .
  9. XXII Lietuvos, Latvijos ir Estijos kaimo muzikantų ir kapelijų festivalis ANT RUBEŽIAUS Festivalis nemokamas Data: m. liepos 31 - rugpjūčio 1 dienomis Vieta: Saulės laikrodžio aikštė (Ežero g. 64, Šiauliai). S ėdimos vietos priešais didžiąją sceną senjorams. Renginyje galės dalyvauti iki žiūrovų.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *